Meer 50+ dames zetten de stap naar relatiebemiddeling…

Meer 50+ dames zetten de stap naar relatiebemiddeling…

Een tijdje geleden sprak Jan Hautekiet in zijn ochtendprogramma op Radio 1 over volgende vraag “is 50 jaar voor vrouwen een bovengrens op datingsites ?”  Uit onderzoek blijkt dat meer vrouwen boven de leeftijd van 50-55 jaar de stap zetten naar een relatiekantoor.

Volgens deskundigen willen niet alle mannen een vrouw van een zelfde leeftijdscategorie, sommige mannen willen jongere vrouwen. Dat heeft ook te maken met opleidingsniveau. Mannen die hoog opgeleid zijn, zijn gegeerd  zowel bij hun leeftijdsgenoten als bij jongere vrouwen. Mannen daten met vrouwen die even hoog zijn opgeleid alsook met vrouwen die lager opgeleid zijn. De meeste vrouwen wensen eenzelfde opleidingsniveau en wensen geen man die lager opgeleid is.

Ilse Reynders: “Dat klopt deels wel. We merken inderdaad dat er zich meer vrouwen dan mannen aanmelden in deze leeftijdsklasse (in tegenstelling tot de andere leeftijdgroepen waar de aanmeldingen mooi in evenwicht zijn). Ook demografisch is er verschil merkbaar. Er zijn nu eenmaal meer alleenstaande vrouwen dan mannen in deze leeftijdscategorie. Een aantal mannen vraagt effectief naar een jongere vrouw, maar die stelling mag zeker niet veralgemeend worden. Sommige heren zoeken een partner met wie ze voldoende gelijkenissen hebben,  met wie ze en boeiende relatie kunnen aangaan en vinden leeftijd niet het allerbelangrijkste”

Volgens een mannelijke getuige zijn 45+ vrouwen veeleisend: ze willen een man met een goed loon, goede baan, goed opgeleid, liefst met eigen huis, …  

Ilse Melotte: “Vanuit onze ervaring bij altēro kunnen we dit beamen. Hoogopgeleide vrouwen zijn inderdaad redelijk veeleisend, zelfbewuster en niet tevreden met minder. Maar het is ons inziens aan het relatiekantoor om deze uitdaging aan te gaan: het vinden van voldoende hoogopgeleide mannen. Het komt erop neer om creatief te denken. Vraag en aanbod dienen ten allen tijde op elkaar afgestemd zijn , in beide richtingen. Dat is ons werk.
Relatiebemiddelingsbureaus kan je in zekere zin vergelijken met het ontmoetingsplaatsen in het uitgangsleven, met dat verschil dat je bij een ontmoeting geregeld via een bureau weet dat je allebei hetzelfde zoekt en wilt en dat de ander „vrij” is en op zoek naar duurzame relatie. Achter de schermen gaan we als jouw bemiddelaar rekening houden met je ideeën en verwachtingen naast alle andere facetten die vervat zitten in onze methodologie”

Laten we even dieper ingaan op wat single vrouwen zoeken in mannen. Want daar wringt misschien het schoentje ?

Ilse Reynders: “Er zijn een hoop onderzoeksresultaten ter beschikking. Ik citeer enkele voorbeelden: 70% van de bevraagden is het eens met volgende stelling: Er zijn in mijn ervaring meer leuke singles vrouwen dan leuke single mannen. Dat is toch wel opmerkelijk vind ik…

90% van de bevraagde vrouwen geeft aan niet kritischer te zijn dan vroeger ten aanzien van mannen en hun eventuele minpunten… of zelfs minder kritisch.

Mijn ervaring leert mij dat dames, misschien niet kritischer worden met de leeftijd, maar wel dat zij bewuster keuzes maken.  Zo kan 65% van de ondervraagde dames zich niet voorstellen dat ze ooit hun eisen zouden verlagen met betrekking tot een man, omdat ze het leven als single vervelend vinden. Ze geven vaak aan dat hun leven als single prima is en dat een relatie echt wel een meerwaarde moet bieden.

Nog een laatste stelling: Op de vraag ‘hoe aantrekkelijk vind je een man die minder succesvol is en/of minder verdient dan jij ?’ antwoordden de ondervraagden als volgt: 48% even aantrekkelijk en 52% minder aantrekkelijk.

Ilse Melotte: “We merken inderdaad wel in de praktijk dat vrouwen hun verwachtingen redelijk hoog zetten, maar dat doen sommige mannen ook hoor. Wat wij bij altēro doen is alle criteria één voor één bespreken om te begrijpen wat harde grenzen zijn en welke de  zachte grenzen zijn. Anders gezegd: waar is een afwijking bespreekbaar en op welke punten niet. Wij bespreken eerlijk de kansen bij elk van de criteria. Het staat onze leden immers vrij te kiezen wat ze zoeken, maar enige realiteitszin is soms wel aangewezen”

Wat zoeken 50ers en 60ers eigenlijk in een nieuwe relatie ? Waarom nog op zoek naar een nieuwe liefde?

Ilse Melotte: “Heel wat 50plussers zijn tevreden met hun leven als alleenstaande bleek uit een enquête van Plus Magazine in 2010. Toch zou nog ruim 70% graag een nieuwe relatie willen, waarvan de meerderheid een LAT-relatie. Ook bij altēro kloppen heel wat 50- en 60plussers aan met een diepe wens naar een duurzame relatie. Na verweduwing of echtscheiding verlangen zij naar een partner aan hun zijde.
Tegenwoordig gaan ouderen die alleen komen te staan, vaker een nieuwe relatie aan. Dit heeft o.a. te maken met een sterk gestegen levensverwachting, we blijven langer gezond, maar ook met een nieuwe tijdsgeest. Vroeger beschouwde men 60’ers als oud, maar vandaag zijn deze jongsenioren vaak echte levensgenieters. Ze gaan heel wat projecten en uitdagingen aan, ook op vlak van hun relationeel leven.

Ilse Reynders: “ Sociale contacten en het omringd zijn door vertrouwensfiguren blijven ook op oudere leeftijd zeer belangrijk.  Alleenstaanden hebben over het algemeen nog heel wat contacten maar voor velen hebben deze niet de waarde van een intieme partnerrelatie. Men mist een “maatje” een “compagnon de route” met wie men een hechte vertrouwensband heeft.

Wanneer je je leven en je ervaringen met iemand kan delen geeft dat energie om dingen te doen. Je blijft op die manier elkaar ook uitdagen. Je kan eens advies vragen, je hebt een klankbord.

Het hebben van een relatie is ook een goede remedie tegen eenzaamheid. Uit onderzoek blijkt immers dat weduwen, weduwnaars en oudere gescheiden mensen het meest kwetsbaar zijn voor eenzaamheid.

Gaan oudere mensen op zoek naar iets anders dan jongere mensen ? Wat verlangen ze van een nieuwe relatie ?

Ilse Reynders: Heel kort door de bocht: behoefte aan verbinding en engagement. Dat is dus niets nieuws.  Zonder de rijke bloemlezing van individuele verlangens en behoeften van onze leden geweld te willen aandoen, licht ik er hier een aantal uit. Allen hebben ze te maken met de fundamentele behoefte aan verbondenheid. De behoefte om ons te verbinden blijft ons hele leven bestaan en op latere leeftijd is dat niet anders…

  • Het verlangen samen dingen kunnen doen, samen te genieten en mooie momenten te kunnen delen
  • Het verlangen naar een gezamenlijk project
  • Het verlangen naar intimiteit en verbondenheid
  • Het verlangen naar lichamelijkheid en seksualiteit

Maar hebben jullie dan meer mannen als vrouwen in jullie database ?

Ilse Melotte: “Laten we vertrekken vanuit het maatschappelijk probleem. Er zijn meer alleenstaande vrouwen boven de 55 en de mannen van die leeftijd verkiezen soms een dame van jongere leeftijd. Zeker hoogopgeleide vrouwen kampen met de problematiek. Dat meer vrouwen uit deze leeftijdsgroep de stap zetten naar relatiebemiddeling is ook wel normaal. Ten opzichte van online dating, biedt relatiebemiddeling Betrokkenheid, een Persoonlijke Aanpak, Contractuele en Persoonlijke Veiligheid.  Ook bij altēro merken we dat vrouwen sneller voor een relatiekantoor kiezen dan mannen. Het is een uitdaging van altēro om daarmee gepast om te gaan. Op dit moment is het probleem niet acuut en nemen we, in tegenstelling tot sommige andere kantoren, zeker en vast dames aan die zich bij ons aanmelden. Graag doen we evenwel een oproep aan alleenstaande mannen die openstaan voor een nieuwe en duurzame relatie. We bieden soms interessante instapmogelijkheden op maat aan en bespreken met eenieder graag eerlijk zijn of haar kansen, zowel met de dames als met de heren.”

Wat zijn dan de kansen en uitdagingen van een nieuwe relatie na je 50ste ?

Ilse Reynders: “Een relatie op latere leeftijd ziet er heel anders uit dan een relatie op jonge leeftijd. Een nieuwe, latere liefde biedt heel wat voordelen. Je bent wijzer, rustiger, milder en je weet beter wat je wel en niet wilt. Bovendien heb je uit ervaring geleerd dat je je partner niet kan veranderen en zijn de verwachtingen naar een relatie en de partner over het algemeen realistischer.

Een verschil met jongere mensen is wel dat ‘ouderen’ meer op hun hoede zijn om in een nieuwe relatie te stappen. Door eerdere kwetsuren is men voorzichtig geworden en bang om opnieuw gekwetst te worden. Toch is het belangrijk dat men open genoeg in een nieuwe relatie kan stappen.  Belangrijk is om jezelf af te vragen:  ben ik er klaar voor, kan ik mijn verleden een beetje loslaten, wat zoek ik eigenlijk en kan en wil ik hiervoor gaan? Daarnaast is het van belang dat men ook de bagage die ieder met zich meedraagt niet onder stoelen of banken steekt. Praat erover met je partner zodat het een plaats kan krijgen in de relatie. Ook de houding van de kinderen zal mee bepalen of een nieuwe liefde kans op slagen heeft. Zijn de kinderen gekant tegen de relatie zal dit loyauteitsconflicten met zich meebrengen en een zware druk leggen op de relatie.

Op latere leeftijd is het ook zo dat men niet snel gaat afstappen van de eigen gewoontes die men door de jaren heeft opgebouwd. Zo is er vaak een eigen huis dat men niet graag wil verlaten, de (klein)kinderen die in de buurt wonen, de sociale contacten, activiteiten en hobby’s die men heeft opgebouwd. … Van daaruit kiezen de meesten dan ook voor een LAT-relatie maar met een duidelijk gemeenschappelijk project: een diepe vriendschap, dezelfde kijk op het leven, samen delen en genieten, … het aangaan van een hechte verbondenheid met als doel elkaars soulmate te zijn!”

Ilse Melotte:” Maar hoe je je relatie invult en hoe die evolueert is uiteindelijk ook kind van de situatie. Elke nieuwe relatie is immers een nieuw avontuur, geenszins te vergelijken met voorgaande relaties.

Bij altēro hebben we 3 activiteiten: altēro Ontmoeten, Beleven en Groeien. Zo bieden we alle alleenstaanden waar ze op dat moment in hun leven zin in hebben. Dat kan gaan van single reizen, activiteiten, workshops.. Of inderdaad relatiebemiddeling. Dat is altēro Ontmoeten. Hier hebben we als objectief mensen met dezelfde duurzame relatiewens aan elkaar voor te stellen, rekening houdend met tal van facetten die de kans op een korte termijn klik maar ook de kans op een duurzaam iets maximaliseren. En dat rekening houdend met eenieders persoonlijke verwachtingen en criteria.  Mannen maar ook vrouwen zijn dus welkom en we bespreken graag individueel en eerlijk eenieders kansen.”

Ilse Melotte – Ilse Reynders

Related posts

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *