gratis kennismaking

terug naar overzicht

15 mrt 2022

Passievol leven en liefhebben

delen
Passievol leven en liefhebben

Wanneer je vanuit passie leeft en werkt, ga je helemaal op in wat je doet, je voelt je enthousiast, de tijd vliegt en je zit in een positieve flow die je energie geeft. Je leeft het leven dat je wil leven en dat maakt je blij en succesvol. Passievol leven betekent dus leven vanuit je hart, vanuit datgene wat je drijft en je leven zin geeft.

Heb je wel eens het gevoel geleefd te worden i.p.v. te leven? Vraag je je wel eens af: is dit het leven dat ik wil leven ? Of heb je last van heel wat negatieve gevoelens? Dan bestaat de kans dat jouw passie onder een laag stof beland is. Geleefd worden betekent vaak dat je teveel wil beantwoorden aan wat anderen van je verwachten en dat je te weinig leeft vanuit jezelf. Als het gevoel ontstaat dat je geleefd wordt is het moeilijk om te zijn wie je bent, terwijl passievol leven net vertrekt vanuit authenticiteit.

Wat is passie?

Bij auteur Ludo Daems vond ik een mooie definitie van passie: Passie is innerlijke energie, vuur, liefde en gedrevenheid die afstraalt op anderen, plezier en voldoening geeft en bijdraagt tot het verwezenlijken van je doelen.

Passie is dus een kracht die in ieder van ons zit, ons eigen leven zin en richting geeft, maar ook in relatie met anderen voelbaar is. Het is datgene wat je drijft, wat het beste in jezelf naar boven haalt, wat je doet “floreren” en je het gevoel geeft op je best te zijn. Voor sommigen kan dit een hobby of een sport zijn. Het kan de invulling zijn van je rol als partner of als ouder. Het kan ook te maken hebben met iets bijleren, zorgen voor anderen, gesprekken voeren, ondernemen, … Alleszins ben je bezig met het realiseren van onderliggende waarden die in jouw leven belangrijk zijn en het inzetten van jouw talenten wanneer je passie ervaart.

In die zin gaat passie altijd samen met authenticiteit. De dingen doen die er voor jou werkelijk toe doen en daarvoor durven gaan. Dit betekent dus ook kwetsbaar durven zijn. Passionele mensen durven leven in het hier-en-nu, genieten, en zijn niet bang voor een mislukking. Wie niet meer durft te mislukken, durft ook niet echt te leven.

Als je om je heen kijkt, herken je waarschijnlijk wel een aantal mensen die positieve energie uitstralen en waarbij het fijn vertoeven is. Mensen waar je blij van wordt, die je energie geven of die je kunnen raken. Vaak gaat het dan om mensen die authentiek zijn en die hun hart volgen in de dingen die ze doen. Ze geven hun leven richting gebaseerd op de waarden die voor hen belangrijk zijn.

Van nooit genoeg naar goed genoeg

Brené Brown spreekt in haar boeken over perfectionisme en kwetsbaarheid over “bezielde mensen” en ze benoemt ook wegwijzers voor een bezield leven die aangeven wat mensen doen of juist laten om bezield te leven. Zij benoemt “schaarste” als het probleem van ‘nooit genoeg’. We vinden onszelf nooit goed genoeg, nooit perfect genoeg, nooit ideaal genoeg, nooit veilig genoeg, nooit slank genoeg, nooit slim genoeg, … Of herken je volgende uitspraken: “ik heb niet genoeg geld, ik heb niet genoeg geslapen, ik heb niet genoeg tijd, ik heb niet genoeg zekerheid, … om dit of dat te doen. We vragen ons voortdurend af of we wel goed genoeg zijn, of we wel graag gezien worden, of we het wel goed doen. Onszelf in vraag stellen tegenover alles en iedereen, daar zijn we goed in.

Door constant te evalueren en te vergelijken en daardoor steeds de nadruk te leggen op een tekort, kan je niet tevreden en dankbaar zijn over wat er wel is. Niet echt een goed recept voor een passievol leven dus…

Bezielde mensen daarentegen leven niet vanuit een gevoel van schaarste, maar vanuit een gevoel van genoeg. De kern van een bezield leven wordt gevormd door kwetsbaarheid en eigenwaarde, nl jezelf durven laten zien en écht in de wereld durven staan vanuit een gevoel genoeg te zijn.

Een gevoel van ‘goed genoeg’ cultiveren betekent dus ook perfectionisme loslaten. Hoe kunnen we genieten als de lat zo hoog ligt dat we er niet meer over kunnen ? Als alleen perfect goed genoeg is, hoe durven we dan nog uitdagingen aangaan ? Enkel wanneer we ons durven tonen, durven we gaan voor onze waarden, voor datgene wat ons drijft, onze talenten en dus onze passie !

Van druk, druk, druk naar kwali-tijd

‘Druk, druk, druk’ is heel vaak het antwoord dat je krijgt als je vraagt hoe het gaat met iemand. We zijn zoveel aan het ‘doen’ dat we niet meer kunnen ‘zijn’. Passievol leven betekent ook voldoende kwali-tijd hebben. Tijd en rust om te zijn, je te verbinden met jezelf en wat er in je leeft, je bewust te zijn van wat je drijft en je energie geeft en je ook écht te kunnen verbinden met de ander. Dan pas kan je spreken van authenticiteit. Kalmte en stilte is ook nodig om creativiteit te laten opborrelen en nieuwe ideeën te laten ontspruiten. Passie betekent: er zijn voor jezelf, aandacht hebben voor jezelf en ruimte creëren om te worden wie je bent. En worden wie je bent geeft op zijn beurt meer energie, meer zin in je in je leven en innerlijke rust.

Passie in je relatie

“Het mooiste wat je kan worden is jezelf” is een vaak gehoorde uitspraak. Mensen die zichzelf zijn, die authentiek zijn en met passie in het leven staan stralen dat af op anderen. Ze worden vaak ervaren als energiek, inspirerend en aantrekkelijk.

Om passie in je relatie te beleven en te houden is het dan ook belangrijk om in de eerste plaats passie in je eigen leven te ontwikkelen. Op die manier word je en blijf je ook aantrekkelijk voor je partner. Je goed voelen in je eigen leven, voldoende zelfwaardering ervaren en jezelf toestaan plezier te hebben en je te ontwikkelen is een voorwaarde om je open te kunnen stellen naar je partner en je ook “lovable” en “desirable” te kunnen voelen, nl ik ben de moeite waard en interessant genoeg om geliefd en begeerd te worden. Naast een sterke verbondenheid is dus ook een zekere afstand en vrijheid nodig om passie in je relatie te laten “leven”.

Psychotherapeut Esther Perel stelde volgende vraag: “Wanneer voel jij je het meest aangetrokken tot je partner ?” De antwoorden konden teruggebracht worden tot volgende situaties:

- Als hij er niet is. Afstand en afwezigheid stimuleert net het verlangen naar de ander.

- Als ik hem/haar zie in zijn/haar kracht. Wanneer hij/zij zijn/haar eigenste zelf is, op gaat in de eigen activiteiten, in zijn/haar eigen wereld zit en er zichtbaar van geniet, m.a.w. leeft vanuit de eigen passie.

- Wanneer hij/zij verrassend uit de hoek komt. Je ziet je partner op een manier bezig die je nog niet (helemaal) kende. Je ziet hem/haar in het “anders” zijn.

Passie en begeerte hebben volgens Perel altijd een zekere comfortabele afstand nodig waarin de partners in vrijheid en onafhankelijkheid ook hun eigen leven kunnen “leven”. Dit vraagt van de partners dat ze die vrijheid niet alleen aan hun partner kunnen geven, maar ook voor zichzelf durven nemen. Het is dus de uitdaging om in een langdurige relatie de behoefte aan zekerheid en veiligheid aan de ene kant te blijven verzoenen met de behoefte aan afstand, passie en verschil aan de andere kant.

Het Altēro team