OPGELET
Mens én wetenschap

Uiteraard behoudt de liefde voor een groot deel haar geheimen, maar goed ook!

Toch zijn er de laatste jaren steeds meer wetenschappelijke inzichten in processen als verliefdheid, liefde, partnerkeuze, duurzame relaties, …

Deze psychologische en sociologische kennis vormt de basis van onze methodiek.

Het gemeenschappelijk kader

Mensen zoeken “gelijken” als het gaat over opleidingsniveau, socio-economische achtergrond, fysieke aantrekkelijkheid, opvattingen en waarden, …

Uit onderzoek is gebleken dat de slaagkans van een relatie rechtstreeks samenhangt met de ‘common ground’ tussen de partners.

Onze persoonlijkheid

Onze persoonlijkheid of temperament bepaalt mee wie we kiezen.

De eigen persoonlijkheid beter inschatten helpt om een duidelijker beeld over ons eigen functioneren te krijgen: wat zijn onze kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen in relaties? Hoe kijken anderen naar ons? Ken je jezelf echt zo goed als je denkt?

Onze “love map”

Onze “love map”bepaalt mee onze partnerkeuze. Wie we kiezen, hangt samen met onze relatiegeschiedenis.

Zicht krijgen op de eigen relatiebiografie is essentieel om een bewuste partnerkeuze te maken.

Ideeën, verwachtingen, …

Daarbovenop hebben mensen natuurlijk ook ideeën, verwachtingen en wensen in verband met een partner en relatie.

Vaak hangen die ook wel samen met persoonlijkheid. Deze worden uiteraard ook opgenomen in het selectieproces.

Ontmoeten_puzzel_1