OPGELET
Onze waarden en garanties

Bij altero dragen we professionaliteit, persoonlijke selectie en vertrouwen hoog in het vaandel.

Waarden, waarvan we tegelijk onze troeven maken:

Professionaliteit

Onze methodiek is gestoeld op wetenschappelijke inzichten en meer dan 15 jaar ervaring met relaties. Bovendien werken we enkel met psychologen en psychotherapeuten. Jouw vertrouwen in ons verdient onze best mogelijke service. We stellen alles in het werk om jou te kunnen bieden wat je zoekt.

Persoonlijke selectie

We ontwikkelden een toepassing waarin heel onze methodologie verwerkt zit. Het is altijd de psychologe die alle matchings bekijkt en uiteindelijk beslist wie wordt voorgesteld, mede op basis van ontvangen feedbacks en uiteraard ons eigen gevoel en intuïtie.

Vertrouwen

We bieden vertrouwen, discretie en een warm contact. En dat vertrouwen moet verdiend worden. Liefde hoort tot de meest menselijke aspecten van het leven, daar kan niet mee gespeeld worden. Nogmaals, let wel op dat je een ‘bewuste’ keuze maakt, die het verschil maakt tussen teleurstelling en succes:

  • Bewuste en juiste timing (echt “vrij” zijn)
  • Bewust kiezen voor verandering, nieuwe impulsen
  • Bewust kiezen voor juiste contacten: er is meer dan verliefdheid alleen

Een persoonlijk aanspreekpunt

Doorheen het hele proces staan we in nauw contact. Op zoek gaan naar een partner is een boeiend en leerrijk traject. Heel wat ontmoetingen leiden tot een relatie, maar ook teleurstelling kan deel uitmaken van ons traject. Ook dan zijn we er voor jou met gepaste ondersteuning.

Jouw gegevens in veilige handen

Veiligheid garanderen we op drie verschillende niveaus

1. Persoonlijke Veiligheid

Een open en eerlijke aanpak, zonder valse beloftes.
We erkennen iedere persoon in zijn sterktes, zwaktes en behoeften.
Je kan zijn wie je bent, er volgt nooit een oordeel.

2. Contractuele Veiligheid

Je kan op beide oren slapen.
Bij Altero is alles netjes vastgelegd in een professioneel contract, met respect voor de wet op de privacy en alle wettelijke bepalingen.
Net zoals een betrouwbare partner aan wie je je bank-, huis of familiezaken toevertrouwt.

3. Veiligheid inzake potentiële partners

Alle kandidaten worden aan dezelfde diepgaande screening onderworpen.
Alle voorgestelde kandidaten zijn dus betrouwbaar, vrij en op zoek naar een duurzame relatie.