Partneren

Partneren

Bl_partnerenWat is partneren ?

 

Liefde alleen is niet genoeg voor een goede en blijvende relatie. Het is even noodzakelijk om vastberaden aan je eigen groei te werken, meer zelfinzicht te krijgen en je in te zetten voor de relatie. Als je dat samen met je partner doet, dan beschouwen jullie de relatie als een leraar. Je gaat dan gezamelijk het bewustzijn van jullie persoonlijkheid verkennen en uitdiepen.

Relaties worden vaak beëindigd omdat partners niet weten wat ze moeten aanvangen met zaken die een negatieve uitwerking hebben op de relatie. Partneren wil zeggen dat je bij jezelf onderzoekt welke de kwetsbaarheid is die aan de grondslag ligt van je eigen negatieve reacties op je partner. Je onderzoekt ook welke de kwetsbaarheid is bij je partner die aan de grondslag ligt van zijn/haar reacties. Als je deze kwestbaarheid onder de ogen ziet, kan je komen tot een open en authentieke communicatie met je partner. Partneren is het dynamisch proces dat leidt tot langdurige en intiemere relaties.

Hoe kan je dit leren ?

  • De zelven in jezelf ontdekken
  • Leren uit je ergernissen
  • Op twee benen leren lopen
  • Je eigen kwetsbaarheid onder ogen zien
  • Anders communiceren om te komen tot en werkelijk gevoel van verbinding

 

De zelven in jezelf ontdekken: Onze persoonlijkheid bestaat uit verschillende delen. Als baby kom je op de wereld, op het “essentieniveau” van het individu. Tijdens het ouder worden, vind je persoonlijkheidsonwikkeling plaats en ontwikkelen zich eigenschappen die zowel gewenst, nuttig als vervelend kunnen zijn. We krijgen stilaan een gevoel dat we “samenvallen” met die eigenschappen. “Dat is nu eenmaal hoe ik ben” zeggen we en we beseffen niet dat dit subpersoonlijkheden zijn die we actief kunnen leren kennen, begrijpen en waarover we kunnen beschikken. Zo ontwikkelen zich tijdens ons leven Primaire Zelven en Verstoten Zelven, deze laatste zijn vaak gelinkt aan taboes of dingen die onze kindertijd niet aan bod mochten komen. Vaak voorkomende subpersonen zijn: de drammer, de perfectionist, de pleaser, de innerlijke criticus enz… Door, zonder te veroordelen, op deze manier jezelf te leren kennen en de mogelijkheden waarover je beschikt, kan er een nieuw evenwicht ontstaan. En kunnen we in ons leven echte en bewuste keuzes maken.

Leren uit je ergernissen: We trekken aan wat we verstoten hebben. Dat is de belangrijkste wet met betrekking tot relaties. Zo kunnen onze relaties ons helpen in onze heelwording. Deze regel geldt voor al onze relaties, maar in een liefdesrelatie loopt de spanning vaak het hoogste op. Wat we in onze partner afkeuren is één van onze “verstoten zelven”. Als we dit ontdekken, kunnen we onszelf en onze partner heel wat leed besparen. Als we dit niet doen, kunnen ergernissen en afkeuring zoveel afstand scheppen tussen twee mensen tot er geen relatie meer mogelijk is. Elk oordeel dat je hebt over een ander is dus een goudmijn aan informative om uit te leren.

Op twee benen leren lopen: Als één primaire zelf jouw leven leidt, lijkt het alsof je op één been door het leven loopt. Als je kan staan tussen twee uitersten en in staat bent te luisteren naar beide tegengestelde zelven, heb je twee benen om op te staan en word je niet zo snel omgeduwd. Als een koppel er niet in slaagt de verschillen tussen beide mensen te zien als een uitdaging, dan gaan de primaire zelven bij elk van de partners steeds meer uitgesproken raken. Dit noemen we Polarisatie, vb“Hij is gewoon lui en Zij is een slavendrijver”. Het evenwicht vinden tussen beide polen, noemen we het proces van het bewuste Ik. (Aware Ego Proces).

Je eigen kwetsbaarheid onder ogen zien: Wat een relatie nog meer tot verdieping brengt, is stilstaan bij de reden waarom we primaire zelven hebben en wat de kwetsbaarheid is die erachter schuilgaat. Immers, als je bij elkaar weet wat de onderliggende kwetsbaarheden zijn, is de kans veel kleiner dat je vervalt in ergernissen en conflicten. Je voelt automatisch een grotere verbinding ontstaan, je kan met elkaars kwetsbaarheid rekening houden. Kwetsbaarheid is niet hetzelfde als zwakheid. Het heeft de betekenis van openheid, gevoeligheid en het ontbreken van verdedigingsmechanismen.

Anders Communiceren is nodig en zinvol wanneer je allebei bezig bent met dit proces van Partneren. Dit impliceert dat je stilstaat bij je gevoelens, je vertaalt een ergernis niet in een verwijt, je communiceert vanuit je zelfkennis, je zoekt naar de onderliggende kwetsbaarheid bij jezelf en bij je partner, je bekijkt samen de bindingspatronen. Je zal trouwens merken dat deze methode van communiceren anderen ook uitnodigt om zich anders te gedragen omdat je hen veel minder mogelijkheid geeft om zich te verdedigen of om jou aan te vallen (vb je baas). Jij loopt op twee benen, en dat nodigt de ander uit om dat ook te doen.

Interesse in meer ? Dit is de visie van Hal en Sidra Stone, twee Amerikaanse psychologen en de oprichters van de Voice Dialogue Methode. Meer informative vind je op deze website: www.voicedialogue.be

Related posts

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *