gratis kennismaking

terug naar overzicht

7 sep 2022

10 adviezen om samen te groeien als koppel.

delen
10 adviezen om samen te groeien als koppel.

De liefdesrelatie wordt gekenmerkt door de dynamische interactie tussen twee partners, die ervan uitgaan elkaar goed te kennen, zeker op emotioneel gebied. En het is precies dat aspect dat de liefdesrelatie zo moeilijk maakt.

Wanneer uit de feiten blijkt dat je je partner toch niet zo goed kent, of anders ingeschat had, of wanneer blijkt dat die zich anders voordeed, kan dit leiden tot grote desillusies. We hebben allemaal de neiging om onze goede kanten in de verf te zetten en onze mindere kanten te verdoezelen, bewust of onbewust. Zeker wanneer het gaat over onze gevoeligheden. Die houden we liever voor onszelf en in sommige gevallen zijn we er ons misschien zelfs niet eens van bewust.

Zo gebeurt het dat partners na verloop van tijd tot de bevinding te komen dat de andere toch niet de persoon is die ze eerst dachten. Je anders voordoen dan wie je bent of hoe je echt bent, hou je natuurlijk niet vol, en na een tijdje komt de ware ik naar boven. Wie niet authentiek is, valt vroeg of laat door de mand. Altijd. En wat dan overblijft, kan nogal eens bitter smaken. Aan de andere kant blijft een partner achter die teleurgesteld is, van wie het vertrouwen geschaad is of nog erger die zich verraden voelt.

Hier volgt een kleine handleiding van 10 adviezen, die een liefdesrelatie kunnen behoeden voor dergelijke dwalingen en die een draagvlak creëren om, ook als koppel, te kunnen blijven groeien. Want dat is natuurlijk de bedoeling. Elk groeiend stel heeft immers voldoende reserve om te kunnen vergeven en de relatie bij te sturen wanneer nodig.

1 – Ruimte geven aan je relatie

Het is belangrijk voldoende aandacht en ruimte te geven aan je relatie. In tegenstelling tot vroeger zijn wij er vandaag allemaal goed in getraind om onze eigen individualiteit aandacht te geven: we hebben onze eigen hobby’s, onze eigen facebook, onze eigen gewoontes en principes… en daar wensen we niet van af te wijken.

Wanneer twee mensen een relatie hebben, is het belangrijk dat ook de relatie voldoende aandacht krijgt (zoals een bloemetje water nodig heeft). Zeker wanneer beide partners al vroegere relaties hadden, of al langer alleen zijn, gaan de flexibiliteit en de zin om zich nog veel aan te passen verloren. Het kan een valkuil zijn voor een nieuw relatie op latere leeftijd. Je relatie ruimte geven betekent ook voldoende blijk geven van je gevoelens. “Ik hou van je” kan je op verschillende manieren zeggen. Het moeten niet altijd die precieze woorden zijn, een klein gebaar zegt soms zoveel meer. Het is de gedachte die telt.

2 – Coherent zijn

Een liefdevolle relatie hebben is niet iets wat moet “verklaard” worden, maar eerder “getoond en beleefd” wordt. Dat impliceert dat er coherentie moet zijn tussen woord en daad, maar ook tussen verschillende daden op zich.

Wanneer deze coherentie ontbreekt, creëer je wantrouwen en een onveilige omgeving. Incoherentie is bijvoorbeeld zeggen: “ik hou van je”, maar verder blijf je volledig afwezig tijdens belangrijke momenten voor je partner. Het eerste axioma van Communicatie zegt immers: “je kan niet niet communiceren, je communiceert altijd! Elk gedrag is communicatie en elke communicatie is gedrag”.

3 – Verbindend en open communiceren

Wanneer beide partners verschillende meningen hebben, in conflictsituaties en ruzies, is het belangrijk om op een serene en rustige manier te kunnen luisteren naar elkaar, met respect en empathie. Het impliceert geen vooroordelen hebben. In een koppel is er geen “Overwinning”, dat zou slechts vervreemding van elkaar betekenen.

Tracht conflicten steevast op te lossen binnen de dag. Een gouden regel is: nooit gaan slapen zolang er ruzie is. Elk koppel kent meningsverschillen, gegeven dat we allen unieke personen zijn met een ander verleden. Elke moeilijke situatie is daarom ook een opportuniteit om van te leren, om te groeien als koppel. Het zijn momenten van reflectie. Een goed koppel onderscheidt zich door hier op een bewuste manier mee om te gaan. Elke conflictsituatie leidt tot beweging in een koppel, groei of vervreemding en verwijdering.

4 – Je eigen fouten (h)erkennen

Je eigen fouten inzien lijkt makkelijk, maar is het niet. Het vraagt nederigheid, moed en bovenal emotionele en sociale intelligentie. Emotioneel intelligent gedrag impliceert 3 dingen: a) je eigen fouten erkennen zonder zich te beroepen op de bijdragen van anderen, b) je eerlijk en gemeend kunnen verontschuldigen; c) dezelfde fouten niet opnieuw maken. Koppels die zich deze manier van persoonlijke communicatie eigen hebben gemaakt, zijn een lang leven beschoren. Wie daarentegen graag “kat en muis speelt” en steeds de fouten bij de andere legt, zou moeten weten dat de dagen als koppel geteld zijn.

5 – Leren vergeven

Liefde voelen voor je partner impliceert dat er capaciteit is om te vergeven. Vergeving schenken is een daad van Liefde. Vergeven betekent dat je groot bent van hart. Wie niet kan vergeven, kan niet zeggen dat hij of zij werkelijk houdt van de andere persoon. Er zijn moeilijke situaties waarbij vergeving de enige manier is om vooruit te komen. Soms is de prijs hoog, maar het is een investering die de moeite waard is, zeker wanneer het gaat om echte liefde.

Trots kan iemand echter weerhouden van te vergeven, maar het wijst ook op een grote leegte achter deze narcistische façade.

6 – Afzien van perfectie

Het is een gouden regel die je je af en toe moet herinneren: niemand is perfect. Spijtig genoeg wordt hij vaak vergeten. Wanneer perfectie niet langer de maatstaf is, vermindert dat heel wat spanning in een relatie.

Indien je niet aanvaardt dat je partner ook grenzen heeft, tekortkomingen en imperfecties… dan is de kans groot dat je toch niet zoveel van hem of haar houdt. Ofwel hou je een kinderlijke of ongezonde idee op na van wat liefde zou moeten betekenen. Dit kan leiden tot ernstige conflicten in het koppel en misschien is een diepgaandere bevraging nodig of dit wel is wat het koppel zoekt.

Echte aanvaarding van je partner net zoals hij is getuigt van grote maturiteit en een gezond intern evenwicht.

7 – Voldoende aandacht geven aan het WIJ gevoel

Het lijkt in eerste instantie banaal, maar veel koppels vergeten na verloop van tijd dat ze een samenstelling zijn van twee personen, elk met eigen interesses, motivaties, objectieven en verwachtingen.

Zolang persoonlijke of egoïstische voorkeuren steevast voorrang krijgen, kan je niet echt spreken van persoonlijke groei als koppel. Het koppel groeit daarentegen wanneer voorrang wordt gegeven aan het WIJ gevoel, door beide partners weliswaar. Het WIJ gevoel is een samenstelling of mix van beider voorkeuren en interesses, waarbij een gezond evenwicht wordt bewaard. Maar dat magische WIJ gevoel zit ook verstopt in kleine rituelen en gebaren die eigen en exclusief zijn aan de eenheid van het koppel, vb een vaste manier om hand in hand te wandelen, de liefde te bedrijven maar ook het delen van moeilijke momenten en het geven van troost op een bepaalde manier. Het WIJ gevoel zit dus niet enkel verborgen in de grote beslissingen zoals de aankoop van een nieuwe woning of veranderen van werk.

8 – De passie voeden

Dit betekent dat je naar je partner verlangt, maar ook dat je je fysisch, seksueel en emotioneel begeerd voelt door je partner. Het impliceert ook dat je je best doet om jezelf aantrekkelijk te maken in de ogen van je partner.

Aantrekking en eenieders bijdrage tot deze aantrekking zijn belangrijk om te passie te blijven voeden, een hoofdingrediënt van een stabiele liefdesrelatie. Tegelijkertijd is het misschien ook wel het moeilijkste facet om mee om te gaan in langdurige relaties. Dat heeft te maken met het feit dat voor veel mensen passie rechtstreeks verband houdt met uiterlijke schoonheid en fysieke aantrekking, en niet met minder tastbare elementen zoals vb charisma (wat een eigenschap is die blijft, ondanks het ouder worden). Om de vlam van de passie aangewakkerd te houden, is het belangrijk dat het koppel ook seksueel en intiem evolueert.

Veel koppels maken de cruciale fout om enkel aandacht te geven aan het “gevoelsmatige”, waardoor ze in routines vervallen. Ze zijn van mening dat het fysieke aspect niet langer nodig is voor de andere partner, met wie ze meestal al jaren samenleven. Uiterlijke schoonheid is inderdaad vergankelijk, en daarmee gepaard gaande de fysieke prestaties, maar het blijft belangrijk de innerlijke schoonheid, stijl en flair aandacht te geven (in beide richtingen uiteraard), om de partner geïnteresseerd te houden en samen te kunnen blijven groeien als koppel.

9 – Intimiteit creëren

De duurzaamheid van een koppel is recht evenredig met de mate waarin het koppel erin slaagt om intimiteit te creëren.

Intimiteit is een niet te verwaarlozen bindingsfactor in de relatie, misschien nog belangrijker dan passie. Intimiteit moet gevoed worden en kan enkel groeien vanuit een wederzijds en onvoorwaardelijk vertrouwen. Dit is noodzakelijk om de veiligheid te creëren zodat beide partners met hun kwetsbaarheid en angsten, hun intieme wensen durven naar buiten te komen.

Echte intimiteit vraagt oprechtheid en moed zodat de partner zijn of haar eigen identiteit durft te tonen. Intimiteit bepaalt de stabiliteit van een koppel. Hoe “intiemer” een koppel is, hoe groter de eenheid en de rust dat een koppel uitstraalt.

10 – Je best doen voor elkaar

Dit is natuurlijk een regel van gezond verstand en het spreekt voor zich dat deze dient toegepast te worden in het koppel. Je best doen voor elkaar impliceert enerzijds het dragen van een zekere verantwoordelijkheid over het koppel en dus over de andere partner, maar ook het verlangen om ten alle tijden de stabiliteit en gemoedsrust in het koppel te bewaren. Bovendien heeft dit advies ook een meer holistische betekenis: het beste voor hebben op relationeel gebied, op emotioneel, lichamelijk, psychologisch en professioneel vlak. Op relationeel vlak betekent dit trouw zijn aan het koppel, uit respect voor je partner. Het psychologisch vlak omvat de steun die je je partner geeft om zijn of haar eigen en persoonlijke ontwikkeling te kunnen verderzetten. Op het gevoelsvlak betekent dan weer het aanwezig zijn op mooie en moeilijke momenten in het leven van je partner, en niet enkel fysieke aanwezigheid.

Maar waarom blijkt dit toch niet zo makkelijk in de realiteit? Heel wat koppels hebben het hier moeilijk mee omdat het opofferingen vraagt, onbaatzuchtig gedrag en een zekere graad van altruïsme en toewijding.

Wanneer al deze regels worden toegepast in een relatie, kan je zonder twijfel spreken over echte liefde.

Het Altēro team