Deze website gebruikt cookies ifv de functionaliteit van de website.

Wie niet begaafd is in Photoshop...

... of geen vlotte pen heeft, valt dus al meteen - onterecht - uit de boot. En wie wél voldoende aantrekkelijk is online, verliest vaak nog ontelbare uren met chatten vooraleer er één (al dan niet leuke) date tot stand komt. Telkens opnieuw. Want ondanks de vaak forse lidgelden, moet je nog steeds zélf elke match vanaf scratch ontdekken. Dat is niet alleen vermoeiend en tijdrovend, maar vooral onnodig inefficiënt en demotiverend.

En de zware inspanningen staan zelden in verhouding tot het resultaat. Het is dan ook geen toeval dat er steeds meer wetenschappelijke evidentie opduikt dat dergelijke hippe apps en datingdiensten nefast werken op onze mentale gezondheid en zelfwaarde.

"Wij scheiden het kaf van het koren.

Met bewezen succes.

echte matchmaking

“Bij Altēro doen we doelbewust al vele jaren het omgekeerde van dergelijke hippe apps”

Echte matchmaking heeft niets te maken met kwantiteit, toeval of een attractief online profiel. Hier wordt gematcht vanuit jouw persoonlijkheid en diepste verlangens en op basis van moderne, beproefde en wetenschappelijk onderbouwde technieken.

Zo slagen wij er wél in om mensen samen te brengen. Omdat we op voorhand weten dat de kans op zowel fysiek als inhoudelijk matchen reëel wordt. We zullen nooit garanderen dat we de liefde van je leven vinden, maar wel dat de kans daarop exponentieel hoger ligt dan het alternatief*. Dat is onze passie en onze expertise.

* 88% van alle nieuwe Altēro klanten in 2019 en 93% in 2020 hadden minstens 1 jaar gebruik gemaakt van populaire dating apps of online matching services vooraleer bij ons lid te worden