gratis kennismaking

terug naar overzicht

6 feb 2023

Hoe samen verder na een liefdesaffaire?

delen
Hoe samen verder na een liefdesaffaire?

In de meeste koppels is “trouw” een belofte die gemaakt wordt bij het aangaan van een duurzame relatie en ook bij altero merken we dat mensen “trouw” meestal aankruisen in hun top 5 van relationele waarden. Wanneer één van de partners vreemd gaat betekent dit een enorme deuk in het vertrouwen in de partner en de relatie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ongeveer één derde van de koppels overspel benoemt als reden om te scheiden. Gelukkig betekent dit niet altijd het einde van de relatie. Heel wat koppels beslissen om toch samen verder te gaan. Maar hoe verwerk je een affaire als je samen beslist om door te gaan met je huwelijk of relatie? Is er nog hoop? En hoe moet het verder met de relatie?

Emotionele crisis

De periode nadat een liefdesaffaire boven water is gekomen is sowieso een zeer pijnlijke en moeilijke periode voor beide partners. Je gaat zelf als het ware door een crisis. En ook je relatie is in crisis. Het doet de relatie daveren op zijn grondvesten. De basis van vertrouwen is aangetast en dit is zeer pijnlijk en beangstigend. Wat voor jou veilig en uniek voelde blijkt niet meer zo te zijn. Je voelt je gekwetst, verraden en vernederd.

Achtbaan van emoties

Bereid je voor op een lange periode van emotionele ups en downs. Bedrogen worden door je partner roept heel wat heftige emoties op. Dat je kwaad bent is niet meer dan logisch. Een eerste begrijpelijke reactie van de bedrogen partner is vaak dat deze onmiddellijk wil scheiden. Toch is het aan te raden om tijdens deze crisisperiode geen definitieve (impulsieve) beslissingen te nemen. Kom eerst wat op adem, gun jezelf wat rust of neem desnoods even een time out. Later kan die beslissing alsnog genomen worden.

Naast woede voel je als bedrogen partner ook veel verdriet. Je voelt je gekwetst en heel wat vragen steken de kop op waar je niet vrolijker van wordt: “Blijkbaar was onze relatie dan toch niet zo goed als ik dacht ? “, “Wat had die ander meer te bieden dan ik?” Toch is het belangrijk dit verdriet toe te laten en de pijnlijke waarheid onder ogen te zien.

Ook angst en onmacht steken de kop op. Overspel vormt immers een reële bedreiging voor de relatie en dit is beangstigend. Ook al kiest je partner opnieuw voor de relatie, dan nog blijft de angst vaak bestaan, want wie kan je garanderen dat het niet nog eens gebeurt?

Ook de partner die de affaire gehad heeft maakt een moeilijke emotionele periode door. Deze heeft op zijn of haar beurt eigen pijn, verdriet en woede te verwerken. De relatie met de derde mag dan wel gestopt zijn, maar dit betekent niet dat ineens alle gevoelens van aantrekking en verliefdheid verdwenen zijn. Ook schuldgevoelens naar de partner kunnen hardnekkig de kop op steken.

Het wordt sowieso anders

Samen verder gaan betekent dat je sowieso op een andere basis verder gaat. Het blinde vertrouwen dat er ooit was komt waarschijnlijk nooit meer terug.

Het herstel in vertrouwen vraagt tijd en de beschadiging die je relatie heeft opgelopen  ‘geneest’ ook niet in een paar dagen. De prijs en de inspanning die het beide partners kost is niet gering.

Hoe pak je dit nu aan?

Verwerking vraagt tijd

Verwerking vraagt tijd

Realiseer je bovenal dat het vertrouwen niet van vandaag op morgen hersteld is. Het verwerken van een affaire is een rouwproces en rouwen heeft tijd nodig.

Probeer open en eerlijk te zijn

Het is logisch dat er na een affaire heel wat onbeantwoorde vragen zijn. Hoe moeilijk dat het ook is, probeer toch open en eerlijk te praten. Probeer elkaar de ruimte te geven om gevoelens te uiten en vragen te beantwoorden, ook al worden deze enkele keren herhaald.

Laat het wantrouwen niet de overhand nemen

Dat er wantrouwen naar de partner is, is heel begrijpelijk, want het vertrouwen is uiteindelijk geschonden. Als je je partner echter voortdurend gaat uitvragen en controleren komt dit meestal de relatie niet ten goede.

Probeer te ‘begrijpen’ hoe dit kon gebeuren

Durf stil te zijn bij de vraag vanuit welke reden je (partner) vreemd gaat. Miste men iets in de relatie? Welke onvrede was er over de relatie? Was er nog voldoende tijd voor elkaar? Wat heb je niet gezien in de relatie of wat werd er onder het tapijt geschoven? M.a.w. wat is de betekenis van het vreemd gaan en wat kunnen jullie eruit leren naar de toekomst toe?

Door deze vragen toe te laten, en erover te spreken, kan gewerkt worden aan een hernieuwde intimiteit, kom je soms dichter bij elkaar te staan en kan het je relatie sterker maken.  Maar dit gaat natuurlijk niet vanzelf. Partners die door de crisis heen geraken kunnen het vaak achteraf zien als een kans.

Sta open voor vergeving

Wanneer je de relatie opnieuw een kans wil geven, moet je hier ook voor open staan en bereid zijn je partner te vergeven. Uiteraard betekent dit niet dat de pijn hiermee voorbij is, maar blijven hangen in boosheid en je partner blijven onderwerpen aan kruisverhoren brengt je natuurlijk ook geen stap verder.

Zoek hulp

Wanneer jullie er zelf niet uit geraken kan de hulp van een relatietherapeut welkom zijn.  Deze kan samen met jullie uitzoeken of er nog voldoende basis aanwezig is om samen verder te gaan en/of helpen hulpbronnen aan te boren om (terug) tot een bevredigende relatie te komen.

Het Altēro team