Deze website gebruikt cookies ifv de functionaliteit van de website.

24 nov 2021

Welke liefdestaal spreek jij?

delen

Zoals relatietherapeut Gary Chapman ontmoeten ook wij heel regelmatig mensen die zich de vraag stellen waarom het na een tijdje fout loopt in hun relatie. Het gevoel van de initiële betovering gaat steevast voorbij. De kleine dingen waar we overheen keken toen we verliefd waren, worden nu bergen en ballast.

Natuurlijk weten we allemaal dat verliefdheid een tijdelijk gegeven is, dat volgens statistieken na ongeveer 2 jaar en bij lange afstandsrelaties iets langer, gaat uitdoven. Op dit punt aangekomen kunnen er 2 dingen gebeuren, ze gaan van elkaar weg of ze kiezen ervoor elkaar lief te hebben zonder de vervoering van de verliefdheid maar met de bril die de realiteit van de dag ziet.

Deze liefde vereist inspanning en discipline! Je kiest ervoor energie te steken in een poging iets goeds te doen voor de ander. Alles staat en valt met het idee te weten wat voor je partner belangrijk is, met andere woorden wat hij/zij wil.

Om Chapman’s woorden te gebruiken is het een must elkaars liefdestaal te begrijpen naast jouw eigen moedertaal van de liefde die je met je opvoeding hebt meegekregen.

'Een dame gaf aan vooral tijd en aandacht van haar partner te willen ontvangen aangezien dit voor haar echt een duidelijk teken van liefde is, geen loze beloftes want zoals ze het zelf zegt “talk is cheap”. Haar vriend echter hecht vooral veel belang aan positieve woorden van waardering en welgemeende complimenten gaande van “ik koester onze liefde iedere dag meer”. '

De kunst is te begrijpen welke van de 5 liefdestalen jouw partner zijn “liefdes-moedertaal” is en hoe je die “liefdestank van emoties” kan aanvullen om een emotioneel klimaat te creëren waarin conflicten of gevoelige onderwerpen kunnen besproken worden.

De 5 liefdestalen

1. Positieve woorden

Bemoedigende en attente woorden werken als een positieve injectie. Geef je partner aan dat je beseft hoeveel hij voor jullie relatie doet. Bevestig je geliefde op mogelijke momenten van twijfel en jij/zij zal hier extra kracht uit putten.

2. Tijd en aandacht

Onverdeelde aandacht is key, een moment van quality time met en voor elkaar. Stoorzenders gaande van smartphones of een partner die wel fysiek aanwezig is maar eigenlijk mentaal elders is, werken als een allergie bij de vragende partij. (aandachtig luisteren naar elkaar, vragen stellen, begrip tonen)

3. Kado’s krijgen en geven

Het betreft geen materialistisch uitgangspunt bij het geven of krijgen van een kado maar vooral de herinnering of het gevoel dat samengaat met het geschenk. De symbolische waarde van een geschenk kan meermaals de reëele waarde overstijgen en vice versa.

4. Hulpvaardig zijn

Met hulpvaardig zijn of dienen bedoelen we dingen doen die voor jouw partner belangrijk zijn en hij/zij fijn vindt. Je weet dat je hiermee een plezier zal doen door haar te “dienen”, je liefde te uiten door dingen voor haar te doen. Wanneer je voor de zoveelste keer aangeeft ik zal het later doen en je partner met meer werk opzadelt zal ergernis toenemen.

5. Lichamelijke aanraking/contact

Voor sommigen kan liefde niet bestaan zonder lichamelijk contact en het gaat hier niet louter over sex maar eveneens over knuffels, elkaars hand vasthouden, een tedere omhelzing. Wanneer dit jouw partner zijn liefdestaal is en je houdt fysiek afstand zal het als een vorm van afstand en bestraffing aanvoelen.

Welke liefdestaal spreek jij ? Heb je enig idee welke taal jouw partner spreekt ? We ervaren dagelijks dat het bewust worden van dit inzicht al heel wat frustraties weg kan werken.

Veronique Van de Steen