Deze website gebruikt cookies ifv de functionaliteit van de website.

29 mrt 2022

Ben je er voor mij? Het belang van een veilige verbondenheid met je partner

delen

Bij je partner wil je je veilig en geborgen voelen, maar daarvoor moet jij je ook kwetsbaar durven op te stellen. De ene kan dat al makkelijker dan de andere, en veel heeft te maken met het hechtingspatroon dat je als kind geleerd hebt. Als jullie echter allebei die kwetsbaarheid erkennen, is er plaats voor meer intimiteit in de relatie.

Een veilige verbondenheid

De laatste decennia is in het denken rond relaties de rol van hechtingspatronen heel erg centraal komen te staan. Ieder mens heeft een ingebakken behoefte aan een veilige emotionele verbondenheid. De Britse psychiater John Bowlby had het hier al over in zijn theorie over hechting tussen moeder en kind. Tussen volwassenen speelt eigenlijk hetzelfde. Bowlby en Ainsworth benoemden vier kenmerken van gehechtheid:

1. We zoeken emotionele en fysieke verbinding met onze geliefden en we proberen dat in stand te houden. We vertrouwen erop dat onze geliefden emotioneel betrokken zijn en empathie en betrokkenheid tonen.

2. We richten ons vooral tot onze geliefden wanneer we ons onzeker, bang, bedreigd voelen. Contact met hen geeft ons het gevoel een veilige haven te hebben waar we troost en emotionele steun kunnen vinden.

3. We raken overstuur als onze geliefden fysiek of emotioneel op grote afstand staan. We missen hen dan en dit veroorzaakt verdriet dat heel sterk kan worden.

4. We vertrouwen erop dat onze geliefden ons emotioneel steunen en een veilige haven bieden wanneer we de wereld intrekken. Hoe meer we voelen dat we een (h)echte band hebben hoe zelfstandiger en onafhankelijker we kunnen zijn.

Hoe we ons hechten aan een liefdespartner wordt voor een groot stuk bepaald door de hechtingspatronen die we als kind geleerd hebben. Uit onze eerste ervaringen nemen we als kind een besluit over hoe veilig of onveilig het is om je te hechten. Als we bij onze ouders de ervaring hadden dat het veilig was om toenadering te zoeken en dat we met onze emotionele behoeften terecht konden, m.a.w. dat zij emotioneel beschikbaar waren, zullen we ook bij onze partner meer het vertrouwen hebben dat we terecht kunnen en met een open hart ontvangen worden. In dat geval spreken we van een veilige hechting.

Als je last hebt van de dynamiek van verlatings- of bindingsangst is dit veilige hechtingspatroon je meestal minder vertrouwd. In plaats van geborgenheid ervaar je als kind angst, verlatenheid of afwijzing en wordt het in volwassen liefdesrelaties moeilijker om een veilige (h)echte verbinding aan te gaan.

Werkelijk contact maken

In contact met de partner tasten we de mate van veiligheid af en we openen onszelf meer naar gelang we ons veiliger voelen. De mate van veiligheid bepaalt dus in hoeverre we kwetsbaar durven zijn wat op zijn beurt zal bepalen of we écht contact kunnen maken of dat we dit vermijden. In echt contact onthullen we iets wezenlijk over onszelf, over onze gevoelens. We laten toe dat de ander bij ons binnen kijkt. Je laat een diepere laag van jezelf zien en hierdoor ontstaat intimiteit. Je laat je kwetsbaarheid zien en als dit in een veilige context kan ontstaat er verbinding. Een veilige wisselwerking in het delen van kwetsbaarheid opent de deur naar nog meer intimiteit.

Afhankelijk is gelijk aan onafhankelijk

Om je emotioneel te kunnen hechten is het nodig dat je accepteert dat je in zekere zin afhankelijk bent van een ander. Accepteren dat je soms hulp nodig hebt en op iemand durven leunen maakt je paradoxaal genoeg juist onafhankelijker. De kracht die je ontleent aan je de steun van je partner zorgt ervoor dat je de rest van de tijd autonomer, zelfverzekerder en krachtiger bent (Dijkstra en Barelds).

De sleutel tot een liefdevolle relatie: Bereidheid, bereikbaarheid en betrokkenheid Een veilige verbinding is dus de sleutel tot een liefdevolle relatie tussen partners én een grote bron van kracht voor de afzonderlijke partners.

Een veilige band bestaat uit 3 basiselementen. Lieven Migerode beschrijft ze in zijn boek “Ik zie u graag” als de drie cruciale b’s:

Bereidheid, bereikbaarheid en betrokkenheid

Bij bereidheid gaat het om de intentie: ik wil er altijd voor je zijn. Als je verdrietig bent, in nood bent vraag ik: “Gaat het met jou?”, “Kan ik je helpen”, “Is er iets”. We hebben ook het beeld dat de ander altijd bereid is om mij bij te staan in geval van nood. Het betekent ook dat je je blijft openstellen voor je partner wanneer je twijfels koestert of je onzeker voelt. Wanneer we ons niet goed voelen, gespannen of bang zijn willen we graag merken dat onze partner hierdoor geraakt wordt in zijn emoties, dat het hem niet onverschillig laat.

Bereikbaarheid is het horen van de nood van je partner en in je eigen wezen geraakt worden door wat er in je partner omgaat. Je probeert de wereld vanuit de ervaring van je partner te zien. De binnenkant van je partner raakt jouw binnenkant: dat is bereikbaarheid. Dan pas kan je emotioneel op elkaar afstemmen en staat je partner niet meer alleen in zijn angst. Door het gevoel van de ander te erkennen en een luisterend oor te bieden kan je tonen dat je bereikbaar bent voor je partner.

Betrokkenheid volgt uit bereidheid en betrokkenheid. Het gaat over jou en mij over onze relatie als koppel waarin jij bijzonder bent voor mij en ik voor jou. Betrokkenheid is een gericht zijn op elkaar. Jij staat op mijn radar en ik op die van jou. Het gaat over die heel bijzondere aandacht die we alleen aan een geliefde geven.

Deze drie b’s vormen niet enkel de uitdrukking van liefde maar onderhouden ook de liefdesband. Telkens wanneer je er bent voor de ander verstevig je de band met elkaar. Tegelijkertijd maakt het ons ook krachtiger als individu. Vanuit een veilige haven krijg je het vertrouwen mee om ook onbekende en woelige zeeën te bevaren en stimuleer je dus ook persoonlijke groei bij elkaar.

Als er geen emotionele verbondenheid (meer) is in een relatie, is dit vaak een reden om uit elkaar te gaan. Indien je er samen niet meer uitgeraakt kan relatietherapie helpen om de emotionele verbinding opnieuw tot stand te brengen.

Het Altēro team