Deze website gebruikt cookies ifv de functionaliteit van de website.

8 jun 2022

Wat is het geheim van een succesvolle relatie?

delen

Iedereen hoopt natuurlijk dat zijn relatie zo lang mogelijk stand houdt. Maar hoe kan je daarvoor zorgen? Op basis van onderzoeken, heeft John Gottman zeven pijlers ontdekt waarop succesvolle relaties rusten. Herken jij ze ook in jouw relatie?

John Gottman buigt zich al decennialang over deze vraag. Aan de universiteit van Washington richtte hij zijn zogenaamde Love Lab op waar hij gedurende verschillende jaren koppels systematisch observeerde. Die koppels verbleven in een gecontroleerd appartement, maar ze deden wat ze in het gewone leven ook zouden doen: eten, de krant lezen, praten met elkaar, tv kijken … Hun doen en laten werd de hele dag gefilmd. Op basis van de videobeelden analyseerde Gottman dan hun gedrag. Zo ontdekte hij stukje bij beetje het geheim van duurzaam gelukkige paren, door hem ook wel masters of relationships genoemd. Gottman beweert dat hij op basis van deze observaties met grote waarschijnlijkheid kan voorspellen of koppels al dan niet zullen samenblijven. Hij beschreef ook een aantal pijlers waarop volgens hem goede relaties rusten.

Misschien zit je zelf in een relatie en vind je hierin herkenning? Wie single is en op zoek is naar een duurzame relatie kan alvast wat inspiratie opdoen om een toekomstige relatie op een succesvolle manier vorm te geven.

1. Leer je partners (innerlijke) wereld kennen

Emotioneel intelligente koppels kennen elkaars 'liefdeskaarten' . Hoe goed ken je je partner eigenlijk? Volgens Gottman is het belangrijk om je kennis van je partner up-to-date te houden. Emotioneel intelligente koppels zijn vertrouwd met elkaars (innerlijke) wereld. Ze kennen elkaars liefdeskaarten: de belangrijkste gebeurtenissen uit elkaars leven, hoe je partner denkt over en zich voelt bij bepaalde dingen, hoe je partner reageert op situaties, wat de doelen, zorgen en dromen zijn van je partner …

Zij weet bijvoorbeeld dat hij vaak filmpjes over vliegtuigen bekijkt omdat hij ervan droomt zelf te kunnen vliegen. Hij wenst haar ’s ochtends sterkte omdat hij weet dat ze ’s nachts wakker ligt van de zorgen op het werk. Hij weet dat haar relatie met haar moeder gespannen is omdat ze een moeilijke jeugd heeft gehad. Zij brengt zijn lievelingstaart mee van de bakker. Jij boekt tickets voor de film die je partner graag wil zien …

2. Koester genegenheid, respect en bewondering voor elkaar

Goede relaties zijn gebaseerd op respect en vriendschap: partners waarderen elkaar en genieten van elkaars gezelschap. Zo hebben partners in gelukkige relaties een positieve kijk op elkaar en dat uiten ze dan ook. Gelukkige paren zien hun partner door een roze bril. Ze zien vooral de kwaliteiten van de partner en zetten die in de verf. De bewondering van onze partner laat ook onszelf openbloeien waardoor we positiever naar onszelf kijken en ons zekerder voelen. Dat betekent niet dat gelukkige paren blind zijn voor de gebreken van de partner, maar wel dat ze die in een positieve context kunnen plaatsen.

3. Blijf op elkaar gericht

Eén van de verrassende vaststellingen in Gottmans onderzoek was dat intimiteit tussen koppels niet zozeer ontstaat door diepgaande gesprekken of diners bij kaarslicht, maar wel door de manier waarop mensen dagdagelijks aandacht schenken aan elkaar. Ware romantiek ligt niet in de grote liefdesverklaringen, maar in de dagelijkse betrokkenheid en gerichtheid op elkaar.

In relaties vragen mensen steeds opnieuw aandacht, steun en genegenheid van elkaar. Ware romantiek ligt dus volgens Gottman niet in de grote liefdesverklaringen, maar in de dagdagelijkse betrokkenheid en gerichtheid op elkaar. Spontaan vragen: ‘Wil je nog een kopje koffie?’ Je partner succes wensen met een meeting op het werk. Even opkijken van je laptop of krant als je partner iets vraagt. Met interesse kijken naar iets wat je partner je wil laten zien. Meedenken met je partner als hij vraagt: ‘Weet je waar mijn sleutels liggen?’ Het is dus vooral belangrijk dat die vraag naar aandacht, genegenheid en steun beantwoord blijft. Op die manier bevestig je elkaar en bouw je ook ‘krediet’ op voor periodes waarin het wat minder gaat.

4. Laat je door je partner beïnvloeden bij beslissingen

Vraag je partners mening over beslissingen die je moet nemen. Dat geeft hem of haar een goed gevoel en het draagt bij tot jullie wij-gevoel. Onderzoek heeft immers aangetoond dat koppels die vaker het woord ‘wij’ gebruiken als ze spreken over hun plannen, aankopen, ervaringen … stabieler zijn dan koppels die dat minder vaak doen.

5. Pak problemen samen aan

Gottman maakt een onderscheid tussen oplosbare en onoplosbare problemen. Elke relatie kent uiteraard conflicten en meningsverschillen en het is belangrijk hierover te praten en oplossingen te zoeken. Gottman haalt hier opnieuw respect voor je partner aan als cruciale factor. Respect en vriendschap zijn de factoren die minachting buiten houden tijdens conflicten, en dat is nodig want minachting is één van de meest destructieve krachten in een relatie. Hoe meer je in contact blijft met je positieve gevoelens voor je partner, hoe kleiner de kans dat je minachtend zal reageren tijdens een conflict.

Daarnaast benadrukt Gottman het belang van actief luisteren: op een empathische, niet-veroordelende manier luisteren naar je partner.

6. Zorg ervoor dat je niet vastloopt op permanente problemen

De zesde liefdesformule luidt: accepteer jullie verschillen . Sommige (menings)verschillen kunnen zó groot zijn dat ze niet te overbruggen zijn. Het komt er dan op aan om met de verschillen te leren omgaan. Kiezen voor een partner betekent onvermijdelijk ook kiezen voor een aantal onoplosbare verschillen of problemen waarmee je de volgende 10, 20, of zelfs 50 jaar zult moeten verder leven. Als je voor iemand kiest, zullen vele eigenschappen je bevallen, maar aan een aantal andere zal je een hekel hebben. Koppels ruziën na jaren vaak nog over dezelfde dingen als in de beginjaren van hun relatie.

In succesvolle relaties zoeken partners naar manieren om hiermee om te gaan. Ondanks de overduidelijke verschillen, respecteren zij de persoonlijk van hun partner en blijven zij die verschillen zien in de context van een heleboel andere positieve eigenschappen. De zesde liefdesformule luidt dus: accepteer jullie verschillen. Als je je partner wil veranderen, geef je onrechtstreeks de boodschap dat je de ander niet goed vindt zoals die is. Gottman beveelt ook aan om te onderzoeken welke onvervulde dromen achter de conflicten zitten. M.a.w. welke waarden en/of behoeften worden niet vervuld in de relatie? Door die te erkennen en de partner te steunen, zal de verdraagzaamheid vanzelf vergroten.

7. Geef samen zin aan het leven

In een langdurige relatie creëer je als koppel samen een realiteit die voorheen niet bestond. Het is belangrijk om je individuele doelen en verlangens op elkaar af te stemmen. Wat vinden we allebei belangrijk voor onze relatie? In welke projecten en levensdoelen kunnen we ons samen vinden? Wat is onze gedeelde levensvisie en hoe geven we die samen vorm? M.a.w. wat is het ‘plan’ over de richting die ons leven zou moeten uitgaan?

Rituelen, rollen, doelen en symbolen die gaandeweg vorm gegeven worden in de relatie zorgen ervoor dat het wij-gevoel vergroot en dat die gedeelde betekenis duidelijker wordt.

Het Altēro team