terug naar overzicht

30 sep 2022

Zoeken naar zingeving

delen
Zoeken naar zingeving

De bosjesmannen in de Kalahari woestijn spreken van twee soorten “honger”: een Grote Honger en een Kleine Honger. De Kleine Honger luistert naar de maag en wil eten. De Grote Honger, de grootste van allemaal, is het verlangen naar zingeving en betekenis…Er is uiteindelijk maar één ding dat mensen werkelijk diepgaand bitter stemt, en dat is het gevoel dat ze zijn opgescheept met een zinloos leven, een leven zonder betekenis… Er is niets mis met het zoeken naar geluk, maar de ziel vindt pas werkelijk troost bij iets dat veel meer reikwijdte heeft dan geluk of ongeluk. En dat is zin.Wanneer de zin van iets ons duidelijk wordt, krijgt alles een ander aanzien… Als wat jij doet voor jou zin heeft, is het niet belangrijk of je gelukkig of ongelukkig bent. Je bent tevreden - in je geest ben je niet alleen - je behoort tot een groter geheel.

Sir Laurens van der Post

We dragen het allemaal diep vanbinnen, het verlangen naar zingeving. Zoals de bosjesmannen het zo mooi uitdrukken, we hebben allemaal een grote honger. Het is die Grote honger die ons elke morgen doet opstaan en die ons met open geest over ons pad leidt. Ons levenspad.

Vanaf het moment dat we geboren worden, is die honger er en gaan we op zoek naar voedsel. Kinderen staan intuitiever in het leven dan volwassenen en kiezen onbewust de weg van beleving, maar ook van zingeving.

Onze grootste bron van stress.

Maar dan raken we stilaan het spoor bijster. We laten we onze keuzes bepalen door wat anderen ons dicteren, door economische wetten, door wat ‘hoort’, door criteria die relevant zijn in onze materiële wereld. We verliezen de voeling met de ‘grotere betekenis’. We willen steeds meer bereiken, hoger op de sociale ladder klimmen, vasthouden aan opvattingen die anderen ons inlepelden. Dat alles is onze grootste bron van stress.

En wat merken mensen tijdens het ouder worden: dat die keuzes geen voldoening schenken. Ze creeëren enkel zogenaamde “zekerheden”. Een zeker aanzien, een zeker inkomen, een zeker statuut enz. Maar geen van dat alles schenkt die diepere voldoening die ze zoeken. Mensen beginnen zich vragen te stellen als: “Is dit nu alles was er is ? Wat is de zin hiervan?”

Op zoek naar een nieuwe dimensie.

Op dat moment wordt plaats geruimd voor een nieuwe dimensie. Er vindt een verandering plaats. We gaan door een herprioritisering van ons waardesysteem, we ondergaan een “verschuiving van een ambitieus naar een zinvol leven”. Wayne Dyer beschreef in zijn boek “De Verschuiving” dat wanneer we leven naar volgende deugden, we weer eens zijn met onze

Oorsprong:

  • De verschuiving van “aanspraak maken op” naar “nederigheid

  • De verschuiving van “controle” naar “vertrouwen”

  • De verschuiving van “gehechtheid” naar “loslaten

”Volgens Dyer ligt daar en enkel daar de sleutel naar een betekenisvol leven.

Onze eigen zingeving ligt dus veel dichterbij dan we denken. Ze ligt zelfs binnen handbereik en niet op de plaats waar zoveel mensen gaan zoeken: buiten zichzelf, in de omgeving, bij anderen. Zingeving en de erbij gepaard gaande algehele tevredenheid, komen uit onszelf. Dat betekent dat alles, alle keuzes, alle gebeurtenissen … een andere kleur krijgen in het licht van deze nieuwe levenshouding.

Afstand nemen van ons Ego.

Let op, dit klinkt makkelijk, maar is het allerminst. Deze nieuwe houding vereist het (h)erkennen van ons Ego, er kunnen afstand van nemen, het observeren als wat het is en niet meer: een houding die we aangeleerd hebben om te overleven in onze wereldlijke wereld. Het Ego laat zich echter niet zomaar zijn macht ontnemen.

Wanneer we keuzes maken en ons bewegen in de richting van ons authentieke Zelf, merken we dat de eisen van het Ego die ons zolang overheersten, niet meer goed aanvoelen. Betekenis krijgt veel meer gewicht ten koste van de ambities van het Ego. We gaan begrijpen dat we meer krijgen wanneer we ons onthechten van de behoefte om te vergaren en te bezitten.

Leerschool tot bewustwording.

Van richting veranderen en een niet authentiek bestaan ombuigen naar een authentiek bestaan, betekent niet dat we geen overvloed en welvaart meer mogen genereren. En dat we niet meer productief mogen of willen zijn. Het betekent dat we de natuurlijke gelukzaligheid voelen van afgestemd te zijn op het groter geheel, op ons levensdoel. En dat levensdoel kan onmogelijk van gewone wereldse of materiële orde zijn, niet?

Op elk moment hebben we de keuze tussen Ego en Liefde. Het is uit die Liefde, dat de mens kracht haalt om “ongeluk” te kunnen ombuigen en te zien als lessen waar we wijzer door worden; Het Leven is één grote leerschool tot bewustwording.Wat ons eigenlijk tevreden stemt is onze eigen houding: dankbaarheid en vertrouwen voelen, nederigheid ervaren, onbaatzuchtig geven en niet langer nemen, complimentjes geven in plaats van ernaar te vissen… enz. En dat alles ligt binnen het bereik van iedereen, op elke moment, overal.

Oefening baart kunst.

Het Altēro team

recente berichten